توصیه های بهداشتی برای زائران اربعین حسینی

توصیه های بهداشتی برای زائران اربعین حسینی

توصیه های ب به منظور فرا رسیدن اربعین حسینی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توصیه های بهداشتی در خصوص سلامت  زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی را، اعلام کرد./ص جهت سلامت زائران عتبات عالیات در اربعین حسینی اعلام شد. جارستان_ به منظور فرا رسیدن اربعین حسینی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توصیه های بهداشتی در خصوص سلامت  زائران عتبات عالیات در