جزییات توزیع ۸۰۰ هزار دز واکسن آنفلوآنزا در مراکز بهداشت

جزییات توزیع ۸۰۰ هزار دز واکسن آنفلوآنزا در مراکز بهداشت

جارستان؛ معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت از توزیع ۸۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا در آینده نزدیک در مراکز بهداشتی خبر داد و گفت: البته بخش خصوصی تقریبا یک‌ هفته است که واکسن آنفلوآنزا را تهیه کرده و در تعدادی از داروخانه‌ها در دسترس است. به نقل از ایسنا؛ دکتر شهنام عرشی گفت: