از شایعه تا واقعیت خودکشی دانش‌آموز ۱۱ ساله بوشهری

از شایعه تا واقعیت خودکشی دانش‌آموز ۱۱ ساله بوشهری

جارستان به نقل از ایسنا؛ دانش آموزی ۱۱ ساله در بندر دیّر بوشهر خودکشی کرده است آن هم با طناب دار؛ هنوز علت دقیق آن اعلام نشده اما هر چه که بوده احساسات مردم را جریحه دار کرده تا آنجا که معلم سیدمحمد دل نوشته ای برای او پس از این واقعه تلخ منتشر کرده