ورود ۴۰ فروند کشتی تجاری به مجتمع بندری کاسپین در شش ماهه نخست سال جاری

ورود ۴۰ فروند کشتی تجاری به مجتمع بندری کاسپین در شش ماهه نخست سال جاری

جارستان_ امین افقی، معاون امور بندری سازمان منطقه آزاد انزلی با اعلام ورود ۴۰ فروند کشتی تجاری به مجتمع بندری کاسپین در نیمه نخست سال ۹۸، تنوع بخشی به جذب کالا، تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه کشور در کنار افزایش میزان مبادلات تجاری کالاو صادرات به کشورهای حاشیه خزر را از رویکردهای اساسی سازمان