ورود دومین محموله دام زنده از مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی

ورود دومین محموله دام زنده از مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی

تا کنون ۶۹ فروند کشتی تجاری، با پهلوگیری در مجتمع بندری کاسپین محوله های کالایی و مواد اولیه مورد واحدهای تولیدی کشور را تأمین نموده اند. جارستان_ بیست و پنجمین-۲۵-کشتی ای که در مسیر کریدور چین، قزاقستان، ایران اقدام به ترانزیت کالا نمود، به صورت همزمان علاوه بر ۲۱ کانتینر حامل کالاهای اساسی و مواد