سه بانک و موسسه مالی منحل می شوند + جزئیات

سه بانک و موسسه مالی منحل می شوند + جزئیات

پایگاه خبری تحلیلی جارستان /وزارت اقتصاد تأکید کرد: امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعهمنحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یکبانک این فرایند را طی خواهند کرد. روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی