دو گیلانی به اردوی تیم ملی پارا وزنه برداری دعوت شدند

دو گیلانی به اردوی تیم ملی پارا وزنه برداری دعوت شدند

سامان رضی و محسن بختیار از استان گیلان به مرحله جدید اردوی تیم ملی پارا وزنه برداری دعوت شدند. جارستان_ از سوی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، ۱۱ ورزشکار به پنجمین اردوی آمادگی تیم ملی پارا وزنه برداری دعوت شدند که از این تعداد ، دو ورزشکار از گیلان هستند. مرتضی ورزلدوست افزود: بر