اگر قرار بر برخورد باشد شخص مدیرکل ورزش و جوانان گیلان است!
درباره پاسکاری جهانبخش آرمان با انتخاب جوان برگزیده گیلان؛

اگر قرار بر برخورد باشد شخص مدیرکل ورزش و جوانان گیلان است!

جارستان: گروه سیاسی| تقدیر از جوانان موفق در گیلان که در استانداری گیلان برگزار شد انتقادات دیگری را مطرح کرد. برخی آن را ادامه روند جوان نمونه گزینی در استانداری گیلان خواندند که با نامه استاندار گیلان برای جذب تعدادی از جوانان به اصطلاح نخبه سیاسی مطرح شده بود. تقدیر از جوانان موفق نیز که