توسعه زیرساخت‌های ورزش گیلان چشم انتظار سفر دولت سیزدهم

توسعه زیرساخت‌های ورزش گیلان چشم انتظار سفر دولت سیزدهم

جارستان:گیلان در ورزش از دیرباز یکی از قطبهای برتر ورزش کشور محسوب می‌شود که همواره ورزشکاران این استان در رشته‌های مختلف مقام‌های ارزشمندی را در مسابقات ملی و جهانی کسب می‌کنند اما این استان از کمبود فضای ورزشی رنج می‌برد. به گزارش خبرنگار ایرنا، ورزش گیلان اختصاص به یک یا ۲ رشته خاص ندارد و