برگزاری انتخابات مجمع سازمانهای مردم نهاد کشور در گیلان

برگزاری انتخابات مجمع سازمانهای مردم نهاد کشور در گیلان

دومین دوره انتخابات مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کشور باحضور معاون وزیر ورزش وجوانان در استان گیلان برگزار می شود. جارستان_ هاشم اسماعیلی معاون فرهنگی وامورجوانان اداره کل ورزش وجوانان استان گیلان بااعلام این خبر افزود :آیین افتتاحیه دومین دوره انتخابات مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کشور باحضور تندگویان معاون محترم امورجوانان وزارت