ورزش های همگانی را در زندان های گیلان گسترش می دهیم

ورزش های همگانی را در زندان های گیلان گسترش می دهیم

جارستان به نقل از ایرنا؛ مدیرکل زندان های گیلان گفت: ورزش های همگانی را در زندان های این استان بسط و گسترش می دهیم. رضا محمدی اصل روز پنجشنبه پس از انعقاد همکاری با هیات ورزش های همگانی گیلان اظهار داشت: انعقاد این تفاهم نامه ، کمک شایانی به قشری می کند که به نوعی