شوک سازمان لیگ به فوتبال رشت؛  ⚽️ورزشگاه سردارجنگل در ماه رمضان نمی تواند میزبان باشد

شوک سازمان لیگ به فوتبال رشت؛ ⚽️ورزشگاه سردارجنگل در ماه رمضان نمی تواند میزبان باشد

جارستان/⚪️شوک سازمان لیگ به فوتبال رشت؛   ⚽️ورزشگاه سردارجنگل در ماه رمضان نمی تواند میزبان باشد   🔹این استادیوم به دلیل ضعف در سیستم روشنایی و غیراستاندارد بودن میزان لوکس نور، شرایط برگزاری مسابقات در زیر نور را ندارد