یک روانشناس بالینی عنوان کرد کرونا و کم تحرکی؛ دو پاندمی جهانی/ ورزش یک مکانیزم محافظتی است

یک روانشناس بالینی عنوان کرد کرونا و کم تحرکی؛ دو پاندمی جهانی/ ورزش یک مکانیزم محافظتی است

جارستان-ایسنا:یک روانشناس بالینی، کووید و کم تحرکی را دو پاندمی جهانی در ایام قرنطینه کرونایی دانست و اظهار کرد: انجام ورزش روزانه یک مکانیزم کنترلی برای افرادی است که به بیماری های خاص ابتلا دارند و یا از اختلالات روانی خفیف تا متوسط رنج می برند. اعظم پورحسنی، با بیان اینکه ویروس کرونا کلیه گروه های سنی را