بلایی که سوداگری و نقدینگی سرگردان بر سر قشر ضعیف می‌آورد/ قیمت های نجومی اجاره مسکن در رشت

بلایی که سوداگری و نقدینگی سرگردان بر سر قشر ضعیف می‌آورد/ قیمت های نجومی اجاره مسکن در رشت

جارستان به نقل از تسنیم؛ قیمت‌های نجومی اجاره و ودیعه مسکن در شهرهای بزرگ مانند رشت و بلایی که سوداگری بر سر قشر ضعیف آورد دغدغه زندگی مردم شده است. قیمت های نجومی اجاره و ودیعه مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران و حتی شهر رشت و بلایی که به اذعان کارشناسان، سوداگری و نقدینگی