واکنش دادستان انزلی به ادعای رئیس سازمان محیط زیست

واکنش دادستان انزلی به ادعای رئیس سازمان محیط زیست

دادستان عمومی و انقلاب انزلی در واکنش به ادعای رئیس سازمان محیط زیست درباره توقیف بدون دلیل طرح معروف به بایوجمی گفت: حدود ۶۰۰ صفحه اسناد و مدارک همراه مقالات در این باره وجود دارد که عمده آن به محیط زیست ارائه شده است. جارستان_ سید رحمان سیدزاده دادستان عمومی و انقلاب انزلی در واکنش