واکنش تند خودروسازان به سخنان رئیس کل بانک مرکزی؛ مگر بانک مرکزی فشل نیست که حالا صنعت خودرو را فشل می‌داند؟

واکنش تند خودروسازان به سخنان رئیس کل بانک مرکزی؛ مگر بانک مرکزی فشل نیست که حالا صنعت خودرو را فشل می‌داند؟

روز گذشته رییس کل بانک مرکزی به تندی از خودروسازان کشور انتقاد کرد. عبدالناصر همتی خودرو سازی کشور را فشل خواند. در مقابل امروز انجمن خودروسازان سخنان سخنان او را “عوامفریبانه” خواند. جارستان_ رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در انتقاد از وضعیت صنعت خودرو گفت: «خودروسازان در طول سال‌های گذشته بار‌ها نقدیندگی جدید دریافت