واکنش الجبیر به اظهارات ربیعی: آنچه درباره پیام عربستان به ایران اعلام شده، دقیق نیست / کاهش تنش باید از سوی طرفی انجام شود که فعالیت‌ خصمانه می کند / درباره مساله یمن، با ایران صحبت نکرده و نخواهیم کرد

واکنش الجبیر به اظهارات ربیعی: آنچه درباره پیام عربستان به ایران اعلام شده، دقیق نیست / کاهش تنش باید از سوی طرفی انجام شود که فعالیت‌ خصمانه می کند / درباره مساله یمن، با ایران صحبت نکرده و نخواهیم کرد

وزیر مشاور عربستان در امور خارجه با طرح ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران آن چه از سوی سخنگوی دولت ایران مبنی بر ارسال پیام از سوی این کشور اعلام شده بود را دقیق ندانست. وزیر مشاور عربستان در امور خارجه با طرح ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران آن چه از سوی