واکسیناسیون همگانی از مهر شروع می‌شود

واکسیناسیون همگانی از مهر شروع می‌شود

جارستان به نقل از شرق؛ رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا می‌گوید: پیش‌بینی ما برای آغاز واکسیناسیون همگانی کرونا از حدودا مهرماه امسال است. واکسن کرونا بنیاد برکت در حال طی کردن فاز دو و سه مطالعات بالینی است. واکسن انستیتو رازی با نام کووپارس و واکسن وزارت دفاع با نام فخرا در مرحله