آمار تزریق واکسن کرونا در گیلان

آمار تزریق واکسن کرونا در گیلان

جارستان:براساس گزارش مرکز بهداشت گیلان، از ابتدای تزریق واکسن کرونا در این استان تاکنون پنج میلیون و ۱۸ هزار و ۶۵ دز واکسن به جامعه هدف تزریق شده‌ است. در این مدت ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۲۹۸ دُز واکسن به جامعه هدف در نوبت اول و ۲ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۷۱