واکسن کرونا در کشورهای عربی چگونه توزیع می‌شود

واکسن کرونا در کشورهای عربی چگونه توزیع می‌شود

جارستان به نقل از ایرنا؛ برخی از کشورهای عربی پس از تأیید استفاده و صدور مجوز موافقت، واکسن «ویروس کرونا» را به صورت رایگان در اختیار شهروندان خود قرار می‌دهند. بحرین یکی از کشورهای عربی جنوب خلیج فارس است که اعلام کرده واکسن کرونا را رایگان برای استفاده و ایمن‌سازی همه شهروندان و افراد مقیم