ورود واکسن فایزر از آمریکا توسط هلال احمر منتفی شد

ورود واکسن فایزر از آمریکا توسط هلال احمر منتفی شد

جارستان به نقل از فرارو؛ پیش از چند انجمن خیریه در کشور آمریکا بنا داشتند ۱۵۰ هزار واکسن کرونا (شرکت فایزر) در اختیار جمعیت هلال احمر قرار بدهند که البته آن هم صرفا توافق اولیه بود و موضوع قطعی نشده بود که با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری این موضوع متنفی است. سخنگوی جمعیت