دستور خرید واکسن صادر شد؟/ تست انسانی واکسن ایرانی کرونا؛ هفته اول دی

دستور خرید واکسن صادر شد؟/ تست انسانی واکسن ایرانی کرونا؛ هفته اول دی

جارستان: در روزی که گذشت بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت و تست‌های قطعی تعداد مبتلایان کشور به کوید۱۹ به یک میلیون و دویست هزار نفر رسید. از واکسن ایرانی کرونا چه خبر؟ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت: تست انسانی واکسن کرونای تولیدی ستاد اجرایی با مجوز صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و