معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گزارش داد: تزریق هشتاد دوز واکسن کرونا به کادر درمانی گیلان بدون عارضه مهم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گزارش داد: تزریق هشتاد دوز واکسن کرونا به کادر درمانی گیلان بدون عارضه مهم

جارستان به نقل از برنا؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی گفت و گویی اظهار داشت: هشتاد دوز واکسن کووید ۱۹ به داوطلبان کادر درمانی گیلان، بدون عارضه مهم تزریق شد. دکتر انوش دهنادی مقدم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان این موضوع که تاکنون ۸۰ دوز تزریق واکسن کووید ۱۹ تا