صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن «اسپوتنیک‌وی» روسیه در ایران

صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن «اسپوتنیک‌وی» روسیه در ایران

جارستان به نقل از ایسنا؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه در ایران خبر داد. دکتر کیانوش جهانپور، گفت: در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص(صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) سازمان غذا و دارو، مجوز مصرف اضطراری واکسن Sputnik V محصول شرکت گامالیا