پای واکسن کرونا به بازار سیاه رسید/ قیمت: ۶۰ میلیون تومان

پای واکسن کرونا به بازار سیاه رسید/ قیمت: ۶۰ میلیون تومان

جارستان به نقل از تجارت نیوز: با وجود این که مسئولان وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا هر گونه نشتی در توزیع واکسن کرونا را به شدت تکذیب می کنند، اما رسانه ها درباره راه یافتن این واکسن به به بازار سیاه گزارش می دهند. واکسن کرونا در خیابان ناصر خسرو به سختی