رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران خبر داد؛ جزییات تولید واکسن اسپوتنیک در ایران

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران خبر داد؛ جزییات تولید واکسن اسپوتنیک در ایران

جارستان به نقل از ایسنا؛ رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید برای اعطای مجوز واردات واکسن کرونا به بخش خصوصی فرصت سوزی شده است. محمود نجفی عرب در این باره اظهار کرد: در رابطه با واکسن‌های خارجی، ما همواره گفته‌ایم که زمان آغاز مذاکرات اهمیت فراوانی دارد. برای مثال در رابطه با واکسن