تاثیر واکسن کرونا بر بورس ایران

تاثیر واکسن کرونا بر بورس ایران

جارستان به نقل از تجارت نیوز_به علت همه‌گیری کووید ۱۹ بخش عمده‌ای از بازارهای مالی و همچنین قیمت کالاهای عمده (commodities) در جهان افت کرده است. به همین علت یکی از مهم‌ترین خبرهای پیش رو، ساخت واکسن‌ شرکت‌های تولید‌کننده و ضریب ایمن‌سازی این واکسن‌هاست. با خبر به ثمر نشستن مطالعات دو شرکت فایزر و مدرنا