تایید خونریزی پزشک ایرانی پس از تزریق واکسن روسی

تایید خونریزی پزشک ایرانی پس از تزریق واکسن روسی

جارستان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیانوش جهانپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت : یکی از همکاران پزشک ما در گناباد پس از تزریق واکسن روسی دچار علائم گوارشی و در مدفوع او ‌خون دیده شد. به طور کلی هر واکسنی دارای عوارضی است و این موضوع بعید و دور از انتظار نیست؛ اما