وزیر بهداشت می‌گوید ایران در ساخت واکسن “کارستان” می‌کند|از واکسن ایرانی کرونا چه می‌دانیم؟

وزیر بهداشت می‌گوید ایران در ساخت واکسن “کارستان” می‌کند|از واکسن ایرانی کرونا چه می‌دانیم؟

جارستان به نقل از تیک؛سعید نمکی وزیر بهداشت روز گذشته برای چندمین بار از یک کار بزرگ در تولید واکسن کرونا در ایران حرف زد. او با بیان اینکه در زمینه واکسن کاری کارستان خواهیم کرد گفت: «الان دنیا قبول کرده است که ما یکی از پیشتازان عرصه واکسن‌سازی هستیم.»  تاکید بر ساخت واکسن کرونا