واکسیناسیون قطره‌چکانی و وعده‌های بی‌سرانجام در پیک پنجم کرونا ادامه دارد خیالبافی‌های کرونایی آقای وزیر

واکسیناسیون قطره‌چکانی و وعده‌های بی‌سرانجام در پیک پنجم کرونا ادامه دارد خیالبافی‌های کرونایی آقای وزیر

جارستان؛وعده‌های بی‌سرانجام، رونمایی‌های پرسروصدا و بی‌نتیجه، اغراق در فتح‌الفتوحات کرونایی، بی‌ادبی و طلبکاربودن از مردمی که روزانه عزیزانشان را به خاطر زیاده‌خواهی‌ها و دروغ‌ها از دست می‌دهند،‌ تنها بخشی از اتفاقاتی است که در یک‌سال‌و‌نیم گذشته مردم ایران تجربه کرده‌اند. در حالی سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در تمامی سخنرانی‌های خود ایران را به‌عنوان یک