جنبش ضد واکسن چیست و چرا با واکسیناسیون مخالف است؟

جنبش ضد واکسن چیست و چرا با واکسیناسیون مخالف است؟

جارستان به نقل از فرارو_بسیاری از دانشمندان و متخصصین، کلید حل همه‌گیری و بازگشت به زندگی عادی را در یافتن واکسنی برای ویروس کرونا جستجو می‌کنند. به گزارش بی بی سی، ولی حتی اگر واکسن کرونا ساخته شود، باید تعداد کافی از مردم این واکسن را تزریق کنند تا اثربخشی داشته باشد. بعضی از مردم