یک روز بیمه ندارید وام نمی‌دهیم!
بهانه جدید بانکی؛

یک روز بیمه ندارید وام نمی‌دهیم!

شرایط پیچیده و هفت‌خوان بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات برکسی پوشیده نیست، اما یکی از بهانه‌های جدید بانک‌ها برای وام ندادن عجیب‌تر از موارد قبلی است، در تازه‌ترین مورد یکی از بانک‌ها غیبت فرد متقاضی در محل کار را بهانه وام ندادن کرده است!