اعلام شرایط دریافت وام فرزند دوم در سال ۱۴۰۲ / مبلغ وام: فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند پنجم و بیشتر ۱۵۰ میلیون تومان

اعلام شرایط دریافت وام فرزند دوم در سال ۱۴۰۲ / مبلغ وام: فرزند اول ۳۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند پنجم و بیشتر ۱۵۰ میلیون تومان

ایسنا: بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغ شده بانک مرکزی شرایط دریافت تسهیلات فرزندآوری در سال ۱۴۰۲ اعلام شد و بر این اساس شرایط برای فرزند اول، دوم و بیشتر از آن تفاوتی ندارد و فقط مبلغ آن بیشتر خواهد شد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ دوشنبه هفته گذشته هفتم فروردین ماه شرایط تسهیلات فرزندآوری را به