“وام ازدواج” بدون تغییر ، ۵۰ میلیون در لایحه بودجه ۱۴۰۰

“وام ازدواج” بدون تغییر ، ۵۰ میلیون در لایحه بودجه ۱۴۰۰

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بااشاره به رقم “وام ازدواج” در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: رقم وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تغییری نکرده است، لذا با همان رقم و با شرایط سال گذشته یعنی ۵۰ میلیون تومان به مزدوجین پرداخت می‌شود. محمد مهدی تندگویان در