⭕کارمزد وام‌های خرد صفر می‌شود

⭕کارمزد وام‌های خرد صفر می‌شود

خاندوزی : در این راستا و در گام اول دو برابر شدن سرمایه بانکهای قرض الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.   این مقام مسئول با اعلام این خبر که برای اولین بار دستگاههای دولتی و اجرایی مجاب شدند حسابهای