جزئیات وام نیروهای نظامی در سال ۱۴۰۰

جزئیات وام نیروهای نظامی در سال ۱۴۰۰

جارستان به نقل از تجارت نیوز؛در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده، ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به نیروهای مسلح در نظر گرفته شده که قرار است در قالب وام ازدواج، ودیعه مسکن، جهیزیه و… به نیروهای نظامی پرداخت شود. دولت هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به پارلمان برد، در تبصره ۱۶