با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان و فرماندار رشت، صورت پذیرفت‌؛ بازدید از روند واکسیناسیون کرونا در ورزشگاه شش هزار نفره شهدای رشت

با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان و فرماندار رشت، صورت پذیرفت‌؛ بازدید از روند واکسیناسیون کرونا در ورزشگاه شش هزار نفره شهدای رشت

جارستان-برنا: محمود قاسم نژاد، جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیلان و مهندس فتح اللهی، رئیس ستاد کرونا شهرستان رشت‌، دقایقی پیش با حضور در ورزشگاه شش هزار نفره شهدای رشت از روند واکسیناسیون بازدید بعمل آوردند. در ادامه دکتر قاسم نژاد معاون استاندار به همراه فرماندار شهرستان رشت، از مراحل‌ اجرای‌ واکسیناسیون شهروندان رشتی با