صفر تا صد زمان تزریق همه واکسن های کرونای ایران

صفر تا صد زمان تزریق همه واکسن های کرونای ایران

جارستان-برنا: اسفندماه سال ۱۳۹۸ بود که ورود کرونا به ایران رسما اعلام شد و همه مردم با سلاح مواد ضدعفونی کننده و ماسک به جنگ ایران ویروس بی رحم رفتند اما هرچقدر مردم جنگیدند و مقاومت کردند فایده نداشت و این ویروس با جهش‌ها و واریانت‌های مختلف سر جنگ با مردم برداشت و خیلی از خانواده‌ها