واکسن کرونا؛ تسویه‌حساب سیاسی یا گم‌شدن اساسی

واکسن کرونا؛ تسویه‌حساب سیاسی یا گم‌شدن اساسی

جارستان-سلامت نیوز:بالا گرفتن امواج افشا و تکذیب درباره توزیع واکسن‌های وارداتی ظرف روزهای گذشته، تاییدی بود بر اینکه ادعای مسوولان و عاملان قوای مقننه و مجریه درباره «سیاسی نبودن مقوله سلامت» و «پرهیز از سیاسی شدن مقوله سلامت» صرفا یک شعار بی‌پشتوانه است و اتفاقا، «مقوله سلامت» از آن دست موضوعاتی است که در زمان‌های