دکتر زالی: مغناطیسی شدن پس از واکسیناسیون کرونا مبانی علمی ندارد

دکتر زالی: مغناطیسی شدن پس از واکسیناسیون کرونا مبانی علمی ندارد

جارستان-سلامت نیوز:دکتر زالی گفت: مغناطیسی شدن پس از واکسیناسیون کرونا مبانی علمی ندارد. به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر زالی در خصوص کلیپ هایی که اخیرا در فضای مجازی درخصوص مغناطیسی شدن پس از واکسیناسیون کرونا گفت: این موضوع مبانی علمی ندارد و ارتباطی هم بین این پدیده و بروز عوارض