آخرین وضعیت واکسن کرونای انستیتو پاستور / قدرت تغییر واکسن در برابر جهش‌های ویروس

آخرین وضعیت واکسن کرونای انستیتو پاستور / قدرت تغییر واکسن در برابر جهش‌های ویروس

جارستان-تیک:مدیر پروژه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا، ضمن تشریح آخرین اخبار از فاز سوم تست انسانی این واکسن، گفت: همزمان با انجام مطالعه، کار تولید واکسن در انستیتو پاستور ایران آغاز شده است و توسعه زیرساخت‌ها در دست اقدام است. احسان مصطفوی  گفت: کارآزمایی بالینی واکسن تولید مشترک انستیتو فینلای