بی خطر بودن واکسن رازی کوو پارس تایید شد

بی خطر بودن واکسن رازی کوو پارس تایید شد

جارستان-سلامت نیوز:معاون تحقیقات و فناوری مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: بی خطر و بدون ضرر بودن واکسن “رازی کوو پارس” مورد تایید قرار گرفت. به گزارش سلامت نیوز ،دکتر محمدحسن فلاح مهرآبادی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: این موضوع در فاز اول انسانی مورد تایید قرار گرفته بود