دلیل تاخیر در واکسیناسیون کرونایی گیلان چیست؟

دلیل تاخیر در واکسیناسیون کرونایی گیلان چیست؟

جارستان-ایسنا:معاون علوم پزشکی گیلان، با اشاره به چرایی کند شدن روند واکسیناسیون کرونا در استان، گفت: می توانیم برای واکسن با پلتفرم ویروس کشنده شده یا ضعیف شده از همان پلتفرم در برندهای دیگر استفاده کنیم. آبتین حیدرزاده، با بیان اینکه وضعیت بیماری کرونا در استان گیلان تثبیت شده است، اظهار کرد: این وضعیت به معنی حذف بیماری