معاون علوم پزشکی گیلان: واکسن زده ها ماسک را برندارند/ واکسیناسیون ۸ درصد گیلانی ها

معاون علوم پزشکی گیلان: واکسن زده ها ماسک را برندارند/ واکسیناسیون ۸ درصد گیلانی ها

جارستان-ایسنا:معاون علوم پزشکی گیلان، با اشاره به فرارسیدن تعطیلات احتمال ورود مسافران به گیلان، اضافه کرد: از تماس با مسافرانی که به گیلان می آیند خودداری کنید و حتما ماسک بزنید. آبتین حیدرزاده با بیان اینکه روند بیماری کرونا در استان گیلان نسبتا نزولی است، اظهار کرد: هنوز نمی توانیم بگوییم که کرونا در جامعه وجود