وقتی همه چیز «کیک» می‌شود!
واکنش‌ها به اقدام «واقعی» صداوسیما:

وقتی همه چیز «کیک» می‌شود!

برنامه‌های صداوسیما با واکنش برخی کاربران در فضای مجازی مواجه شده و آنان  این اقدام را به نوعی اعتراف به شکست صداوسیما در برابر اینستاگرام تلقی کردند.