واعظی: ملاقات با کشورهای اروپایی بر اساس اهداف دیپلماسی بود / به آنها گفتیم باید بار آمریکا را به دوش بکشید / با پیش‌شرط مذاکره نمی‌کنیم

واعظی: ملاقات با کشورهای اروپایی بر اساس اهداف دیپلماسی بود / به آنها گفتیم باید بار آمریکا را به دوش بکشید / با پیش‌شرط مذاکره نمی‌کنیم

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برجام بدون منافع آن برای ما ارزش ندارد و به اروپایی‌ها نیز گفتیم که برای حفظ این توافق باید به تعهدات خود عمل کنید و شما باید بار آمریکا را هم به دوش بکشید. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برجام بدون منافع آن برای ما ارزش ندارد و به اروپایی‌ها