علیرغم تکذیب واعظی؛ هیئت علمی شدن دختر روحانی بار دیگر تایید شد

علیرغم تکذیب واعظی؛ هیئت علمی شدن دختر روحانی بار دیگر تایید شد

جارستان به نقل از رکنا؛ رئیس دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی عضویت دختر روحانی به عنوان هیئت علمی این دانشگاه را تایید کرد. آرش خجسته رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی در جواب نامه بسیج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضویت مریم روحانی دختر رئیس جمهور به عنوان هیئت علمی این دانشگاه را تایید کرد.به گفته خجسته، خانم روحانی از تاریخ