واسپاری امور روستاها به روستاوندان و مدیران روستایی، نقطه عطف قرارگیری بر مدار توسعه روستایی

واسپاری امور روستاها به روستاوندان و مدیران روستایی، نقطه عطف قرارگیری بر مدار توسعه روستایی

کارشناس امور زیربنایی دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان در همایش روز ملی روستا و عشایر با تاکید بر اینکه، توسعه مستلزم شناخت دقیق از وضع موجود و نیازسنجی صحیح است، تصریح کرد: بدیهی ست دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها بهترین شناخت را از وضع موجود در حوزه های استحفاظی خود دارند و عامل