حافظه تاریخی‌ را بروز کنید و بیش از این خود را مضحکه نکنیدد.
جوابیه "وارش اسپورت" رسانه هواداری داماش" به مطالب کنایه آمیز رسانه هواداری استقلال؛

حافظه تاریخی‌ را بروز کنید و بیش از این خود را مضحکه نکنیدد.

پایگاه خبری تحلیلی جارستان /روز گذشته  یکی از رسانه های هواداری استقلال تهران متنی کنایه آمیز را نسبت به اسپانسری شرکت لبنیاتی  صنایع شیر ایران«پگاه»  وهمچنین تیم تیم فوتبال پگاه گیلان «نام قدیمی داماش» رامنتشر کرد که “وارش اسپورت” رسانه هواداری داماش امروز جوابیه ای منتشر نمود که ابتدا عکس نوشته رسانه هواداری استقلال و