واردت آزمایشی ۴ کانتینر یخچال دار از طریق بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی

واردت آزمایشی ۴ کانتینر یخچال دار از طریق بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی

جارستان: کاظمیان مدیر روابط عمومی و امور بین المل منطقه آزاد انزلی؛ با پهلو گیری کشتی سابربنا در بندر کاسپین ۴کانتینر یخچال دار برای نخستین بار وارد بندر کاسپین شد. این محموله تجاری شامل مواد غذایی بوده به سفارش بخش خصوصی از آستراخان روسیه و به منظور توزیع در داخل کشور وارد شده است. گفتنی